Zvolte šaríju a zvolíte smrt

Stačí se podívat na Británii, která povolila užívat právo šaríja a jaké dopady to má. Kolébka demokracie je skoro na cucky a vláda v Londýně má strach z násilností, které každým dnem stoupají.

To v Rakousku si řekli, že až tak hloupí nejsou a nebudou. Rakouský ministr vnitra za FPÖ, Herbert Kickl, navrhl, aby příznivci radikálního islámu, kteří budou hájit nadřazenost práva šaríja nad rakouskými zákony, mohli být trestně stíháni.Opřel se i rozsudek Soudního dvora Evropské unie, který konstatuje, že šaríja není kompatibilní s demokracií.

"Ti, kdo chtějí právo šaríja nadřadit rakouskému právu, a chtějí na nás uvalit teokracii namísto demokracie, patří k soudu," řekl velmi důrazně Kickl.Stranou nezůstal šéf FPÖ Heinz Christian Strache, který usiluje o zákaz islamismu v zemi a tvrdí, že je "nepřátelský k ženám, svobodě a koresponduje s fašistickým světonázorem". "Ukončeme tuto politiku islamizace, jinak my Rakušané, my Evropané, dospějeme k rychlému konci," řekl Strache.

Obdobný názor má české hnutí SPD, ale jeho návrh zákazu islámu v Parlamentu neprošel.